Anunt selectie participanti proiect NE(E+)tD. Perioada implementare 01.06.2018-08.06.2018

Selectie participanti proiect NE(E+)tD. Perioada implementare 01.06.2018-08.06.2018

Obiective:
O1: La finalul proiectului 46 de tineri (provenind din P1-P5) vor dobândi competenţe cheie care să îi ajute să debaseasca barierele culturale şi educaţionale, având că rezultat creşterea încrederii în sine. Acest lucru se vă întâmpla pe partcursul celor 9 zile de activităţi, în special prin met de ed nonfromala: Scenete de teatru, Public speaking, Debate, Bibliotecă Vie, Workshop.

O2: La finalul proiectului 46 de tineri îşi vor creşte încrederea în sine şi creativitatea prin organizarea unei expoziţii fotografice în Horezu. Acest lucru se vă materializa prin metoda de educaţie nonformală PhotoVoice în timpul celor 9 zile de activităţi.

O3: La finalul proiectului 30 de tineri NEET, se vor simţi integraţi social, vor dobândi competenţe cheie, vor avea încredere în forţele proprii şi vor fi pregătiţi pentru integrarea pe piaţa muncii. Acest lucru se vă întâmpla prin metodele de ed nonformal Cafeaneaua publică, Workshop-uri, teatru formum şi Debate.

O4: La finalul proiectului organizaţiile implicate vor avea 9 tineri care pot să devină lucrători de tineret şi să se implice în organizarea locistica a organizaţiei. Aceste competenţe vor fi dobândite prim met de ed nonformală utilizate în cele 9 zile de activităţi dar şi în Et de Pregătire, Implementare şi Evaluare a YE.

Profilul participantului:

-Tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 ani
-Tineri cu oportunităţi reduse sociale şi educaţionale
-Tineri care prezintă risc de abandon şcolar
-Tineri care sunt şomeri de peste 6 luni şi şi-au pierdut încrederea în sine
-Tineri care sunt NEET
-Tineri care nu cunosc met de ed nonformală şi sunt motivaţi să participe la YE
-Tinerii să deţină cunoştinţe minime de lb engleză (nu e o condiţie eliminatorie)
roll-up