Asociatia CPDIS selecteaza Expert Grup Tinta

Tip job: Full time

Responsabilitati si atributii:

 • organizeaza logistic si tehnic programele de formare profesionala si mentorat/consiliere conform cererii de finantare si fiselor de post individuale (componenta generala a proiectului)
 • realizeaza analiza diagnostic a nevoilor, pe baza caruia recruteaza beneficiarii programelor de formare, conform diviziunii grupului tinta intre parteneri
 • implementeaza programele de formare profesionala conform schemei GANTT asumata de parteneriat
 • desfasoara activitatile de informare, publicitate si diseminare a proiectului
 • raporteaza saptamanal catre EM stadiul implementarii programelor de formare, recrutarea grupului tinta, procentul de atingere a indicatorilor asumati prin proiect
 • realizeaza si implementeaza planul de monitorizare a componentei generale a proiectului (participanti, curricula formare, activitati generale implementate, indicatori, rezultate)
 • EI va fi subordonata ierarhic EM a proiectului

Cerinte minime:

 • numarul de ore / zi detaliat pentru fiecare expert este prezentat in bugetul proiectului si in justificarea bugetului (intre 4 si 8 ore/zi), in functie de resp. si de fisa postului
 • expertii recrutati vor avea studii universitare absolvite in domeniul economic si management
 • experienta minima generala in munca: 4 ani
 • experienta in implementare proiecte