Comunicat presa lansare MarketPlace

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “Investeşte în oameni!”

 

Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: „SOCIAL – Iniţiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale şi ocuparea persoanelor vulnerabile

Contract: POSDRU/168/6.1/S/144367

Data: 06.10.2015

 

COMUNICAT DE PRESĂ

privind lansarea platformei online MarketPlace

POSDRU/168/6.1/S/144367

Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în parteneriat cu Asociația “Tineret pentru Dezvoltare Durabilă” din Tîrgu-Jiu, Asociația “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” din Slatina si Asociația “Inițiative Sociale” din Constanța anunta lansarea oficiala a platformei inovative MarketPlace, realizată în cadrul proiectului “SOCIAL – Inițiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și ocuparea persoanelor vulnerabile“.

Platforma online MarketPlace reprezintă un element de inovaţie pentru zona economiei sociale din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Sud-Est. Aceasta constituie un punct de întâlnire între cerere şi ofertă, între entităţile care livrează produse sau servicii şi potenţialii cumpărători. Prin intermediul platformei, o gamă variată de entităţi (Structuri de Economie Social, ONG-uri, Actori Economici) se pot înscrie în vederea promovării acestora sau a livrării de produse şi servicii către piaţa liberă. Platforma online MarketPlace asigură accesul liber, gratuit şi nediscriminatoriu tuturor actorilor interesaţi în a promova produsele şi serviciile oferite.

În acest moment, platforma integrează cele 5 structuri de economie socială constituite în cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/144367, astfel:

 • SES 1 – Construcţii şi amenajări – Localitatea Strejeşti, Judeţul Olt
 • SES 2 – Atelier de olărit – Localitatea Oboga, Judeţul Olt
 • SES 3 – Afterschool – Localitatea Targu-Jiu, Judeţul Gorj
 • SES 4 – Organizări evenimente – Localitatea Slatina, Judeţul Olt
 • SES 5 – Atelier de croitorie – Localitatea Cumpăna, Judeţul Constanţa

Proiectul “SOCIAL – Inițiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și ocuparea persoanelor vulnerabile” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “Investeşte în oameni!”. Informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe pagina web a proiectului: www.stopexcluziunii.ro .

Informații suplimentare cu privire la platforma online MarketPlace sunt disponibile pe pagina web www.social-market.ro .

 

Contact:

Rădița Piroșca – Manager proiectDGASPC Olt Telefon: 0725807070e-mail: dgpdcot@slatina.rdsnet.ro
Florescu George Cristian – PreşedinteAsociația “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” office@cpdis.ro
Dragoş Drumen – PreşedinteAsociația “Tineret pentru Dezvoltare Durabilă” office@atdd.ro
Robert Sorin Tănase – Director executivAsociația “Inițiative Sociale” office@initiative-sociale.ro

 

TRY – TOGETHER for ROMANIAN YOUTH!

C O M U N I C A T

 

 

Finalizarea activităţilor proiectului: „TRY – TOGETHER for ROMANIAN YOUTH!”

 

 

Asociaţia “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” împreună cu partenerii transnaţionali: OportunidadEuropa din Spania şi towarzystwo milosnikow ziemi din Polonia anunţă finalizarea activităţilor proiectului „TRY – TOGETHER for ROMANIAN YOUTH!”.

 

Acest proiect este finanţat din fonduri acordate de către Uniunea Europeană prin programul „Erasmus +”, Acţiunea Cheie 1: Serviciu European de voluntariat

 

Grupul ţintă al acestui proiect a fost:

 • 6 voluntari tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani din Spania şi Polonia care au desfăşurat un Stagiu EVS în Bucureşti, România, 3 dintre ei fiind tineri cu oportunităţi reduse (problem grave economice şi sociale)
 • 3 organizaţii implicate în coordonarea acestui proiect: CPDIS (România), Oportunidadeuropa (Spania) şi xx (Polonia)
 • 300 de tineri de tineri din cadrul Şcolii 81 care au beneficiat de activităţile din cadrul Stagiului EVS
 • 250 de tineri participant la evenimentele susţinute de voluntari în cadrul BNR pentru dezvoltarea competenţelor cheie
 • Informarea despre activităţile desfăşurate în cadrul Stagiului EVS şi a altor tineri din cadrul organizaţiilor partenere, ONG-uri şi autorităţi locale

 

 

Durata proiectului: 01.08.2014 -31.08.2015

Durata Stagiului SEV: 01.10.2014 – 30.06.2015

Locaţia desfăşurării Bucureşti şi Slatina, România

 

 

Printre obiectivele specifice al prezentului proiect putem enumera:

 

 

O1. Acumularea de competenţe pe conceptul “Învaţă să Înveţi” pentru 6 voluntari din Spania şi Polonia, pe perioadă a 9 luni de stagiu SEV în România

 

O2. Dezvoltarea competenţelor de expresie culturală pentru cei 6 voluntari participanţi la stagiul SEV

 

O3. Creşterea calităţii şi a volumului activităţilor de tineret cu aproximativ 50% în cadrul asociaţiei gazdă şi în cadrul şcolii în care voluntarii îşi desfăşoară activităţile şi translatarea acestui model de voluntariat către organizaţiile partenere

 

O4. Includerea a 3 tineri cu probleme economice grave în cadrul stagiilor EVS şi asigurarea cadrului pentru că tinerii să acumuleze competenţe care să le faciliteze accesul pe piaţa muncii

 

 

 

Rezultatele proiectului au fost:

 1. 6 voluntari au acumulat competenţe antreprenoriale, de expresie culturală şi “Învaţă să înveţi”, pe parcursul celor 9 luni de stagiu EVS, prin implementarea activităţilor planificate
 2. aproximativ 300 de copii cu vârste între 8-14 ani din cadrul Şcolii 81 au fost implicaţi în activităţi de educaţie antreprenorială şi financiară, având ca rezultat îmbunătăţirea nivelului de educaţie alternativă în şcoală şi cooperarea trans-sectoriala pe domeniile tineret-educational, susţinută intens prin ErasmusPlus
 3. 250 de tineri au luat contact cu educaţia nonformală în cadrul evenimentelor realizate săptămânale în cadrul BNR, evenimente realizate de către voluntarii EVS.
 4. 3 voluntari cu dificultăţi financiare şi educaţionale au beneficiat de pregătire specializată (psihologică, dezvoltare personală, antreprenorială), având ca rezultat sprijinirea acestora în găsirea unui loc de muncă după finalizarea stagiului EVS.
 5. diseminarea informaţiilor prin fly-ere, conferinţe şi întâlniri cu tinerii. Astfel, un număr de aproximativ 400 de tineri au aflat despre obiectivele, rezultatele şi activităţile Stagiului EVS TRY.

 

Totodată, pe toată durata Stagiului EVS, a fost facilitat dialogul şi schimbul interculturale, pentru a se depăşi bariere culturale. Prin implicarea celor 3 mentori în sesiunile de mentorat consolidat au ajutat tinerii cu oportunităţi reduse să se integreze în societate şi să capete încredere în forţele proprii. Ei au dobândit competenţe cheie astfel încât la terminarea Stagiului EVS s-au integrat pe piaţa muncii.

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact:

 

E-mail: asociatia_cpdis@yahoo.ro

Website: www.cpdis.ro

 

 

Asociatia CPDIS selecteaza Responsabil financiar

Tip job: Full time

 • Cerinţe responsabil financiar/achizitii:
 • Studii superioare în domeniul economic / studii superioare
 • Exp. în muncă minim 5 ani, experienţă relevantă în domeniul financiar/achizitii de minim 3 ani;
 • Motivaţie, rezistenţă la stres

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Gestionarea financiara a chelt. gen. de implementare a proiectului aferent fiecarui partener;
 • Colectarea şi îndosarierea documentelor financiare;
 • Urmărirea permanentă a bugetului proiectului şi generarea de rapoarte permanente privind cheltuielile;
 • Efectuarea corectă şi la timp a plătilor, operarea conturilor bancare si transmiterea subventiilor catre SES-uri;
 • Sprijinirea furniz. de servicii de audit şi furnizarea documentelor necesare;
 • Generarea rapoartelor şi a documentelor de decontare în relaţia cu AMPOSDRU;
 • Realizarea planului de achiziţii, pregătirea achiziţiei bunurilor si echip. necesare pentru implementarea proiectului
 • Timp mediu de activitate în cadrul proiectului:  4-6 ore/zi

Asociatia CPDIS selecteaza Responsabil financiar

Tip job: Full time

 • Cerinţe responsabil financiar/achizitii:
 • Studii superioare în domeniul economic / studii superioare
 • Exp. în muncă minim 5 ani, experienţă relevantă în domeniul financiar/achizitii de minim 3 ani;
 • Motivaţie, rezistenţă la stres

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Gestionarea financiara a chelt. gen. de implementare a proiectului aferent fiecarui partener;
 • Colectarea şi îndosarierea documentelor financiare;
 • Urmărirea permanentă a bugetului proiectului şi generarea de rapoarte permanente privind cheltuielile;
 • Efectuarea corectă şi la timp a plătilor, operarea conturilor bancare si transmiterea subventiilor catre SES-uri;
 • Sprijinirea furniz. de servicii de audit şi furnizarea documentelor necesare;
 • Generarea rapoartelor şi a documentelor de decontare în relaţia cu AMPOSDRU;
 • Realizarea planului de achiziţii, pregătirea achiziţiei bunurilor si echip. necesare pentru implementarea proiectului
 • Timp mediu de activitate în cadrul proiectului: 12 luni, 4-6 ore/zi

Asociatia CPDIS selecteaza Expert Grup Tinta

Tip job: Full time

Responsabilitati si atributii:

 • organizeaza logistic si tehnic programele de formare profesionala si mentorat/consiliere conform cererii de finantare si fiselor de post individuale (componenta generala a proiectului)
 • realizeaza analiza diagnostic a nevoilor, pe baza caruia recruteaza beneficiarii programelor de formare, conform diviziunii grupului tinta intre parteneri
 • implementeaza programele de formare profesionala conform schemei GANTT asumata de parteneriat
 • desfasoara activitatile de informare, publicitate si diseminare a proiectului
 • raporteaza saptamanal catre EM stadiul implementarii programelor de formare, recrutarea grupului tinta, procentul de atingere a indicatorilor asumati prin proiect
 • realizeaza si implementeaza planul de monitorizare a componentei generale a proiectului (participanti, curricula formare, activitati generale implementate, indicatori, rezultate)
 • EI va fi subordonata ierarhic EM a proiectului

Cerinte minime:

 • numarul de ore / zi detaliat pentru fiecare expert este prezentat in bugetul proiectului si in justificarea bugetului (intre 4 si 8 ore/zi), in functie de resp. si de fisa postului
 • expertii recrutati vor avea studii universitare absolvite in domeniul economic si management
 • experienta minima generala in munca: 4 ani
 • experienta in implementare proiecte
Page 2 of 212