Comunicat presa lansare MarketPlace

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “Investeşte în oameni!”

 

Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: „SOCIAL – Iniţiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale şi ocuparea persoanelor vulnerabile

Contract: POSDRU/168/6.1/S/144367

Data: 06.10.2015

 

COMUNICAT DE PRESĂ

privind lansarea platformei online MarketPlace

POSDRU/168/6.1/S/144367

Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în parteneriat cu Asociația “Tineret pentru Dezvoltare Durabilă” din Tîrgu-Jiu, Asociația “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” din Slatina si Asociația “Inițiative Sociale” din Constanța anunta lansarea oficiala a platformei inovative MarketPlace, realizată în cadrul proiectului “SOCIAL – Inițiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și ocuparea persoanelor vulnerabile“.

Platforma online MarketPlace reprezintă un element de inovaţie pentru zona economiei sociale din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Sud-Est. Aceasta constituie un punct de întâlnire între cerere şi ofertă, între entităţile care livrează produse sau servicii şi potenţialii cumpărători. Prin intermediul platformei, o gamă variată de entităţi (Structuri de Economie Social, ONG-uri, Actori Economici) se pot înscrie în vederea promovării acestora sau a livrării de produse şi servicii către piaţa liberă. Platforma online MarketPlace asigură accesul liber, gratuit şi nediscriminatoriu tuturor actorilor interesaţi în a promova produsele şi serviciile oferite.

În acest moment, platforma integrează cele 5 structuri de economie socială constituite în cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/144367, astfel:

  • SES 1 – Construcţii şi amenajări – Localitatea Strejeşti, Judeţul Olt
  • SES 2 – Atelier de olărit – Localitatea Oboga, Judeţul Olt
  • SES 3 – Afterschool – Localitatea Targu-Jiu, Judeţul Gorj
  • SES 4 – Organizări evenimente – Localitatea Slatina, Judeţul Olt
  • SES 5 – Atelier de croitorie – Localitatea Cumpăna, Judeţul Constanţa

Proiectul “SOCIAL – Inițiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și ocuparea persoanelor vulnerabile” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “Investeşte în oameni!”. Informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe pagina web a proiectului: www.stopexcluziunii.ro .

Informații suplimentare cu privire la platforma online MarketPlace sunt disponibile pe pagina web www.social-market.ro .

 

Contact:

Rădița Piroșca – Manager proiectDGASPC Olt Telefon: 0725807070e-mail: dgpdcot@slatina.rdsnet.ro
Florescu George Cristian – PreşedinteAsociația “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” office@cpdis.ro
Dragoş Drumen – PreşedinteAsociația “Tineret pentru Dezvoltare Durabilă” office@atdd.ro
Robert Sorin Tănase – Director executivAsociația “Inițiative Sociale” office@initiative-sociale.ro