Me & You we are a big family

Proiecte Finalizate

Asociaţia “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” împreună cu parteneri din Lituania, Bugaria, Turcia, Polonia anunţă terminarea proiectului „Be part of it”, proiect finanţat prin programul “Tineret in acţiune”, Acţiunea 1.1 Schimburi de tineri. Proiectul s-a desfasurat in Voineasa.