BE PART OF IT

BE PART OF IT

BE PART OF IT

Asociaţia “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” împreună cu parteneri din Lituania, Bugaria, Turcia, Polonia anunţă terminarea proiectului „Be part of it”, proiect finanţat prin programul “Tineret in acţiune”, Acţiunea 1.1 Schimburi de tineri. Proiectul s-a desfasurat in Voineasa.

Pe parcursul celor a 10 zile, cei 34 de tineri au participat la o serie de activităţi ce au avut ca obiective principale:

  1. Diminuarea marginalizării, segregării şi discriminării tinerilor de etnie romă. 
  2. Experimentarea unei diversităţi culturale în rândul tinerilor participanţi la proiect şi includerea a 10 tineri cu oportunitati reduse. 
  3. Dezvoltarea creativităţi şi a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor.

Participanţii au experimentat o serie de metode de educaţie non-formală living library, metoda albatros, debate, cafeneaua publica, workshop-uri, prezentări interactive, seri interculturale, jocuri de rol, etc.

Pe langă acestea, tinerii au avut posibilitatea să valorizeze propriile resurse şi să identifice oportunităţi de depăşire a propriilor riscuri şi obstacole prin identificarea de idei din experinţa celorlalţi.

La sfârșitul activităților, toți participanții au primit certificate de competență YouthPass.

Categories