Digital Youth

Digital Youth

Contextul pandemic a afectat in ultimul an grav activitatea ONGt, a tinerilor si voluntarilor.

Obiectivele proiectului sunt:

1 Dobandirea si cresterea competentelor digitale pentru 14 lucratori de tineret (YW) si 40 tineri(Y) cu varsta intre 18-30 ani din organizatiile partenere care lucreaza active in domeniul tineretului pe partcursul a 18 luni(M). Acest Obiective o sa fie indeplinit prin mobilitatea TC, cele 8 ateliere(wks) si 2 brokerage events.

2 Maparea nevoilor la nivelul comunitatilor locale cu privire ca comptetentele digitale si cunostinete tinerilor de a lucrea cu  tool-uri innovative. Aceasta mapare se va realiza intre M 3-6 si o sa fie facuta la nivelul a 350Y.

3 Ceresterea capaciatii organizationale prin cooperare trans-sectoriala intre ONGt si autoritatile locale, dezvoltarea competentelor de cooronare si a sinergiilor pe parcursul celor 18M ale proiectului.

In etapa de scriere ne-am stabilit grupul tinta astefel: 1 grupul tinta direct:

-14 (YW) youth worker care vor participa la TC DIGIT de dezvoltare comp digitale si lucru cu tinerii, 5 din ei tineri cu oportunitati reduse

-40 (Y) tineri care vor participa la cele 8 wks in RO si TR, (20Y in RO si 20Y in TR), 4 WKS per partener

-20 particippati la Brokerage Event (BE) M13 niv nat si M16 niv internat

-86 pax la ME – (63RO si 23TR)

– Y care vor participa la Mapare DIGIT, aprox 350 Y

2 Grupul tinta indirect: -tineri cu varsta intre 18-30 ani, inclusiv tineri cu oportunitati reduse,

-ONGt:: avem identificate mai multe orgnaizatii in regiunea Ilfov-zona rurala, Corbeanca, Tg Jiu, Constanta -Autoritati publice: DGASPC, Scoli, ISJ, CCD, -Stakeholderi care lucreaza cu Y, firme, antreprenori

-500 Y care acceseaza Maparea

Impactul proiectului:

1 La niv pax: In cadrul DIGIT Grupul Tinta Direct o sa fie format din:

– 14 YW care vor participa la TC in Bucuresti.

– 40 Y pax la cele 8 ateliere Ei vor dobandi noi cunostinte si met de lucru cu Y in domeniul digitaleducational,
dar si scriere PR folosind aplicatii online. Acest lucru se va intampla prin met. de ed nonformala folosind si
invatand prin schimb de know how aplicatii ca: QualityMobility, Iprepare, GatherTown, AdminProjesc, Jambord, Padlet,
Quiz, Mediu, Mural, StoryTelling, Dragon Dreaming.

– Cei 2 rep din QBM si 4 membrii de al IT – comeptentele de management, ligistica, corordonare, research si training se vor multiplica pe
parcursul celor 18M

– Mai multe parteneriate-networking pentru sustinerea tinerilor prin cele 40 de parteneriate care se
vor face la BE. Ambii parteneri vor avea deschideri in a colabora cu autoritatile publice

– Dezvoltarea de noi oportunitati de colaborare cu aut. loc-Stakeholderi prin cele 2 evenimente de multiplicare

– 86 pax format din 63 pax (60nat + 3 internat)-RO si 23 pax (20 nat + 3 internat) TR

Pentru mai multe informatii va rog sa ne  contactati pe adresa:

asociatia_cpdis@yahoo.ro

Categories