TRY – TOGETHER for ROMANIAN YOUTH!

C O M U N I C A T

 

 

Finalizarea activităţilor proiectului: „TRY – TOGETHER for ROMANIAN YOUTH!”

 

 

Asociaţia “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” împreună cu partenerii transnaţionali: OportunidadEuropa din Spania şi towarzystwo milosnikow ziemi din Polonia anunţă finalizarea activităţilor proiectului „TRY – TOGETHER for ROMANIAN YOUTH!”.

 

Acest proiect este finanţat din fonduri acordate de către Uniunea Europeană prin programul „Erasmus +”, Acţiunea Cheie 1: Serviciu European de voluntariat

 

Grupul ţintă al acestui proiect a fost:

  • 6 voluntari tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani din Spania şi Polonia care au desfăşurat un Stagiu EVS în Bucureşti, România, 3 dintre ei fiind tineri cu oportunităţi reduse (problem grave economice şi sociale)
  • 3 organizaţii implicate în coordonarea acestui proiect: CPDIS (România), Oportunidadeuropa (Spania) şi xx (Polonia)
  • 300 de tineri de tineri din cadrul Şcolii 81 care au beneficiat de activităţile din cadrul Stagiului EVS
  • 250 de tineri participant la evenimentele susţinute de voluntari în cadrul BNR pentru dezvoltarea competenţelor cheie
  • Informarea despre activităţile desfăşurate în cadrul Stagiului EVS şi a altor tineri din cadrul organizaţiilor partenere, ONG-uri şi autorităţi locale

 

 

Durata proiectului: 01.08.2014 -31.08.2015

Durata Stagiului SEV: 01.10.2014 – 30.06.2015

Locaţia desfăşurării Bucureşti şi Slatina, România

 

 

Printre obiectivele specifice al prezentului proiect putem enumera:

 

 

O1. Acumularea de competenţe pe conceptul “Învaţă să Înveţi” pentru 6 voluntari din Spania şi Polonia, pe perioadă a 9 luni de stagiu SEV în România

 

O2. Dezvoltarea competenţelor de expresie culturală pentru cei 6 voluntari participanţi la stagiul SEV

 

O3. Creşterea calităţii şi a volumului activităţilor de tineret cu aproximativ 50% în cadrul asociaţiei gazdă şi în cadrul şcolii în care voluntarii îşi desfăşoară activităţile şi translatarea acestui model de voluntariat către organizaţiile partenere

 

O4. Includerea a 3 tineri cu probleme economice grave în cadrul stagiilor EVS şi asigurarea cadrului pentru că tinerii să acumuleze competenţe care să le faciliteze accesul pe piaţa muncii

 

 

 

Rezultatele proiectului au fost:

  1. 6 voluntari au acumulat competenţe antreprenoriale, de expresie culturală şi “Învaţă să înveţi”, pe parcursul celor 9 luni de stagiu EVS, prin implementarea activităţilor planificate
  2. aproximativ 300 de copii cu vârste între 8-14 ani din cadrul Şcolii 81 au fost implicaţi în activităţi de educaţie antreprenorială şi financiară, având ca rezultat îmbunătăţirea nivelului de educaţie alternativă în şcoală şi cooperarea trans-sectoriala pe domeniile tineret-educational, susţinută intens prin ErasmusPlus
  3. 250 de tineri au luat contact cu educaţia nonformală în cadrul evenimentelor realizate săptămânale în cadrul BNR, evenimente realizate de către voluntarii EVS.
  4. 3 voluntari cu dificultăţi financiare şi educaţionale au beneficiat de pregătire specializată (psihologică, dezvoltare personală, antreprenorială), având ca rezultat sprijinirea acestora în găsirea unui loc de muncă după finalizarea stagiului EVS.
  5. diseminarea informaţiilor prin fly-ere, conferinţe şi întâlniri cu tinerii. Astfel, un număr de aproximativ 400 de tineri au aflat despre obiectivele, rezultatele şi activităţile Stagiului EVS TRY.

 

Totodată, pe toată durata Stagiului EVS, a fost facilitat dialogul şi schimbul interculturale, pentru a se depăşi bariere culturale. Prin implicarea celor 3 mentori în sesiunile de mentorat consolidat au ajutat tinerii cu oportunităţi reduse să se integreze în societate şi să capete încredere în forţele proprii. Ei au dobândit competenţe cheie astfel încât la terminarea Stagiului EVS s-au integrat pe piaţa muncii.

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact:

 

E-mail: asociatia_cpdis@yahoo.ro

Website: www.cpdis.ro