Asociația “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” împreună cu
partenerii transnaționali Belen Kaymakamlığı (Turcia), Creative Minds for Culture
(Letonia) și Academia Postal 3 Vigo (Spania) anunță debutul proiectului “restART for
ART”.

Acest proiect este finanțat de către Uniunea Europeană prin programul „Erasmus+”,
Acțiunea Cheie 2: Parteneriate strategice în domeniul adulților.
Durata proiectului: 01 Martie 2021 – 28 Februarie 2023.
Proiectul propus e orientat pe dobândirea de competențe profesionale pentru adulți în două
arii cheie ale creației:

 1. Muzica/arte interpretative;
 2. Patrimoniu cultural intangibil.
  Obiectivele proiectului restART for ART sunt:
 3. Îmbunătățirea competențelor pentru artiștii adulți independenți cu dificultăți financiare din
  țările partenere care activează în industriile creative independente și identificarea de noi
  oportunități de promovare a acestor industrii în contextul crizei sanitare;
 4. Creșterea conștientizării la nivelul adulților din țările partenere privind importanta
  sectoarelor creative pentru identitatea culturala europeana, cu accent pe muzica/arte
  interpretative și patrimoniu cultural intangibil,
 5. Îmbunătățirea accesului pentru persoane adulte din țările partenere la mijloacele digitale
  de informare privind patrimoniul cultural intangibil la nivelul consorțiului.

Rezultatele proiectului sunt:
1) Maparea sectoarelor de industrie creativă și realizarea a patru rapoarte de țara;
2) Realizarea unui album muzical internațional;
3) Ghidul de management artistic;
4) Platforma online interactiva privind patrimoniul cultural intangibil

În cadrul proiectului se vor desfășura 4 mobilități pentru adulții care activează în industriile
creative. Principalele rezultate ale acestor cursuri sunt:

Îmbunătățirea competențelor profesionale în rândul tinerilor și adulți și adulți de vârsta a
doua, cu dificultăți financiare din țările partenere care activează în domeniul industriilor
creative independente pentru a identifica noi oportunități de promovare a celor doua
industrii creative în contextul crizei COVID-19;
Creșterea conștientizării la nivelul adulților din țările partenere privind importanta
sectoarelor creative, cu accent pe muzica/arte interpretative și patrimoniu cultural intangibil
Îmbunătățirea accesului pentru persoane adulte din țările partenere la mijloacele digitale de
informare privind patrimoniul cultural intangibil la nivelul consorțiului

De asemenea vom avea 4 evenimente de multiplicare în România, Letonia, Spania și Turcia
care vor avea ca obiective principale:
Promovarea și diseminarea celor 4 rezultate intelectuale
Dezvoltarea unei rețele internaționale între persoanele și instituțiile cu interes în domeniu

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact:

Coordonator proiect: Adriana Bebelea
Adresa e-mail: adriana.bebelea@outlook.com

Website: www.cpdis.ro

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă
numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană sau Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale nu sunt responsabile de
utilizarea informațiilor conținute de această comunicare.