Anunt selectie participanti proiect NE(E+)tD. Perioada implementare 01.06.2018-08.06.2018

Selectie participanti proiect NE(E+)tD. Perioada implementare 01.06.2018-08.06.2018

Obiective:
O1: La finalul proiectului 46 de tineri (provenind din P1-P5) vor dobândi competenţe cheie care să îi ajute să debaseasca barierele culturale şi educaţionale, având că rezultat creşterea încrederii în sine. Acest lucru se vă întâmpla pe partcursul celor 9 zile de activităţi, în special prin met de ed nonfromala: Scenete de teatru, Public speaking, Debate, Bibliotecă Vie, Workshop.

O2: La finalul proiectului 46 de tineri îşi vor creşte încrederea în sine şi creativitatea prin organizarea unei expoziţii fotografice în Horezu. Acest lucru se vă materializa prin metoda de educaţie nonformală PhotoVoice în timpul celor 9 zile de activităţi.

O3: La finalul proiectului 30 de tineri NEET, se vor simţi integraţi social, vor dobândi competenţe cheie, vor avea încredere în forţele proprii şi vor fi pregătiţi pentru integrarea pe piaţa muncii. Acest lucru se vă întâmpla prin metodele de ed nonformal Cafeaneaua publică, Workshop-uri, teatru formum şi Debate.

O4: La finalul proiectului organizaţiile implicate vor avea 9 tineri care pot să devină lucrători de tineret şi să se implice în organizarea locistica a organizaţiei. Aceste competenţe vor fi dobândite prim met de ed nonformală utilizate în cele 9 zile de activităţi dar şi în Et de Pregătire, Implementare şi Evaluare a YE.

Profilul participantului:

-Tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 ani
-Tineri cu oportunităţi reduse sociale şi educaţionale
-Tineri care prezintă risc de abandon şcolar
-Tineri care sunt şomeri de peste 6 luni şi şi-au pierdut încrederea în sine
-Tineri care sunt NEET
-Tineri care nu cunosc met de ed nonformală şi sunt motivaţi să participe la YE
-Tinerii să deţină cunoştinţe minime de lb engleză (nu e o condiţie eliminatorie)
roll-up

EVS Stage in Sofia – Only for Romanians

ONLY FOR ROMANIANS

We are searching for 1 volunteer to go in an EVS Stage in Sofia, Bulgaria between 01.06.2018 and 30.11.2018.

The main activities in which volunteers will participate in pursuit of these objectives are:

- Help with organising various sports events for young people with deviant behavior.

- Publication of online materials in own online blogs, reflecting events and activities of the organisation during the voluntary service.

More details you can find in the InfoPack.

INFO PACK EVS LAGYA

Pls ally with CV and Application Letter to: asociatia_cpdis@yahoo.ro and in the subject write: EVS Bulgaraia – application form

evs-stage-in-sofia

Comunicat Catre Parteneri

The Association “Center for Development of Structural Instruments” with transnational partners from Italy, Bulgaria, Turkey and Croatia  announced the closure of project activities “Non-Formal education for Youth Involvement”. The project was financed by funds provided by the European Union through the programme “Erasmus+” Key Action 1: The mobility of people for educational purposes – Draft mobility for youth workers.

The group of this project was comprised of a total of 25 young workers. They participated for 8 days in various activities undertaken by non-formal education methods, which aimed to raise awareness on the need of the youth from local community. Duration of the youth exchange was between 22.05.2017 -30.05.2017. The activities of this project took place in Horezu, Romania, where participants had an environment for networking and teamwork in order to implement certain activities in the field of first aid and also had the opportunity to discover the cultural diversity of each country.

Specific objectives of this project included:

In order to reach our goal we established 3 main objectives:

1) During the 5 months of the project, the 25 youth workers will gain more knowledge about what are young people needs, what are their desires, how can they be motivated and attracted to participate in more voluntary activities.  

2) During the project, the 25 youth workers will gain more skills in creating attractive messages for young people, they will learn how to use the internet to attract young people, implement non-formal education methods that will engage more young people in their activities,  and they will improve their teamwork and communication skills.

3) At the end of the project, the 25 youth workers will  be more emphatic regarding young people’s needs, they will be more motivated in their work and willing to use non-formal education as a tool, they will want to encouraging young people to be more actively involved in the society, they will have fewer prejudices and stereotypes about young people way of acting and thinking. Non-formal education methods used:

We expect to have a positive impact in the lives of the youth workers, by giving them more self confidence in their ability to work with young people, while providing them with the necessary skills and knowledge in order to produce their own impact in their local communities.

E-mail: asociatia_cpdis@yahoo.com
Website: www.cpdis.ro
Tel: 0726 32 30 78

Comunicat inchidere proiect 5 Asi Cu Joker

The Association “Center for Development of Structural Instruments” with transnational partners from Italy, Bulgaria, Turkey and Spain announced the closure of project activities “5 asi cu Joker”. The project was financed by funds provided by the European Union through the programme “Erasmus+” Key Action 1: The mobility of people for educational purposes – Draft mobility for youth workers.

The group of this project was comprised of a total of 42 young people. They participated for 8 days in various activities undertaken by non-formal education methods, which aimed to raise awareness on the need to develop firest aid practices. Duration of the youth exchange was between 27.04.2017 and 05.05.2017. The activities of this youth exchange took place in Horezu, Romania, where participants had an environment for networking and teamwork in order to implement certain activities in the field of first aid and also had the opportunity to discover the cultural diversity of each country.

 

Specific objectives of this project included:

 

Ob.1: at the end of youth exchange all the 42 participants will develop and improve their knowledge related to the photography, of using the photos in their activities with teens and in a better understanding of the non formal educational methods and also will know a lot about the E+ projects and how to motivate and attract the teens.

Ob. 2:  at the end of the project all of 42 participants will overcome the discrimination barriers and will emphasize with those that are discriminated.

Ob.3: the inclusion of 20 teens with diminished opportunities (economic and geographical problems) within the activities, having as result the development of the trust in their own, acquiring competences and knowledge about the photo art in non formal education.

Ob. 4: the realization of an webminar together with other 4 youth NGOs through the teens will understand the necessity of the non formal education through the photo art

Non-formal education methods used:

- PhotoVoice

- Debate
- Role play
- Theatre
- Trainings
- Workshops and energizers

For further information please contact us at the following contact details:

E-mail: asociatia_cpdis@yahoo.com
Website: www.cpdis.ro
Tel: 0726 32 30 78

 

 

C O M U N I C A T Incepere proiect: „ Non-Formal EDUCATION for Youth Involvement”

C O M U N I C A T

 

Incepere proiect: „ Non-Formal EDUCATION for Youth Involvement”

 

 

 

Asociatia “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” impreuna cu partenerii transnationali din Turcia, Italia, Croatia si Bulgaria, anunta  inceperea proiectului “Non-Formal EDUCATION for Youth Involvement”.

Acest proiect este finantat din fonduri acordate de catre Comisia Europeana prin programul „Erasmus Plus”.

Grupul este format dintr-un numar de 28 de lucratori de tineret din tarile partenere. Luratorii de tineret vor participa la diverse activitati de educatie non-formala prin care se urmareste: dezvoltarea abilitatilor de lucru a lucratorilor de tineret si a competentelor acestora de a lucra prin metode de educatie nonformala pe baza nevoilor tinerilor.

 

 

Durata mobilitatii: 23.05.2017 – 30.05.2017

Locatia desfasurarii schimbului de tineret: Horezu, Valcea.

 

Obiectivele principale ale acestui schimb de tineri sunt:

 

1) În cele 5 luni ale proiectului, cei 28 de tineri vor dobândi mai multe cunoștințe despre nevoile tinerilor (cu vârsta intre 13-30 ani), care sunt dorințele lor, cum pot fi ei motivați și atrași să participe  mai multe activități de voluntariat.

2) În timpul proiectului, cei 28 de tineri vor dobândi mai multe abilități în crearea mesajelor atractive pentru tineri, vor învăța cum să folosească internetul pentru a atrage tinerii, să implementeze metode educaționale non-formale care vor implica mai mulți tineri în activitățile lor.

3) La sfârșitul proiectului, cei 28 de tineri vor fi mai atenți în ceea ce privește nevoile tinerilor, vor fi mai motivați în munca lor și vor să folosească educația non-formală ca instrument, vor dori să încurajeze tinerii să fie implicați mai activ în societate

 

Rezultate în conformitate cu activităţile desfăşurate:

 • minim 2 ateliere pregătite de participanți și organizațiile acestora, în fiecare țară:
 • blogul proiectului: fiecare participant va fi responsabil în echipe de 3 persoane pentru a scrie un articol despre participarea tinerilor pe blog pentru cel puțin 2 luni de la activitățile proiectului.
 • vom trimite un comunicat de presă înaintea proiectului și unul la finalul proiectului.
 • fiecare ONG va vorbi despre proiect pe site-urile lor

 

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la urmatoarele date de contact:

 

Persoana de contact:

Florescu Cristian – Asociatia Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale

Telefon: 0726 32 30 78

Adresa e-mail: asociatia_cpdis@yahoo.com

 

 

 

 

 

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta comunicare reflecta numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabila de utilizarea informatiilor continute de aceasta comunicare.

Comunicat inchidere proiect E+ comes to rescue

The association “Center for Development of Structural Instruments” with transnational

partners from Italy, Bulgaria and Spain announced the closure of project activities “E+

COMES TO RESCUE”. The project was financed by funds provided by the European

Union through the programme “Erasmus+” Key Action 1: The mobility of people for

educational purposes – Draft mobility for young people and youth workers.

The group of this project was comprised of a total of 46 young people. They

participated for 9 days in various activities undertaken by non-formal education

methods, which aimed to raise awareness on the need to develop firest aid practices.

Duration of the youth exchange was between 17.03.2017 and 25.03.2017. The

activities of this youth exchange took place in Horezu, Romania, where participants had

an environment for networking and teamwork in order to implement certain activities in

the field of first aid and also had the opportunity to discover the cultural diversity of

each country.

Specific objectives of this project included:

O1: At the end of the YE all 46 teens involved within YE will improve their abilities to

react in case of an accident. This will happen through methods of non formal education:

Public Coffee shop, Sketches, Debate, Forum Theatre.

O2: At the end of YE all of the 46 teens will have new key competences.

O3: At the end of YE the 15 teens with diminished opportunities involved in project will

feel themselves social integrated, will have trust in their own, will acquire key

competences which will help them in the future in their active life.

O4: At the end of YE each organization involved, will have 9 teens which can become

youth workers and know how to react in case of emergency.

Non-formal education methods used:

– Public Cafe

– Debate

– Role play

– Theatre

– Trainings

– Workshops and energizers

For further information please contact us at the following contact details:

E-mail: asociatia_cpdis@yahoo.com

Website: www.cpdis.ro

Tel: 0726 32 30 78

URGENT CALL – FOR SPANISH VOLUNTEERS – 5 MONTH EVS IN BUCHAREST, ROMANIA

URGENT CALL – FOR SPANISH VOLUNTEERS – 5 MONTH EVS IN BUCHAREST, ROMANIA

 
Project „Youth Support for Youth Development” will start on 1 April 2017.
Asociatia „Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” is searching for 8 active and motivated Spanish volunteers who would like to work with youngsters in foto-video fild and theater play:
The main objectives of the project are:
1 Learning by the volunteers of non-formal education
2 Development of volunteers abilities and skills to work with foto-video logistics and to edit using advance tools
3 Deve1lopment of volunteers abilities and skills in the areas of communication, teaching, and coordination of non-formal activities
4 Making theater play for children
5 Learning how to prepare events
For the interested youth, pls sent us your CV and Mottivation Letter at: asociatia_cpdis@yahoo.ro

01 April – 31 August

2017 Bucharest, ROMANIA

 

About the organizers:

 

The association “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” is an organisation that   has as purposes the development of youth, helping out those who lack opportunities, the integration into society of discriminated young people and encouraging youth initiative. Our organisation has a number of 30 members that come from both urban and rural environments, aged between 18 and 30. It is our wish that through this project, the youth will develop their abilities, attitudes and knowledge base, all of these leading to the expansion of their skill  set.    Our members had the chance of participating to international projects within Erasmus + in most European countries, having accumulated the necessary experience to engage in non-formal activities with the young people. We are working with the youth for cultural, social and economic development. We sustain equal opportunities in our present society.

General description of EVS project – Youth Support for Youth Development!

:

 

The EVS stage will take place in Bucharest, Romania, for a 5 month period between 01 April  – 31 August 2017. The project will involve 8 volunteers from Spain. The volunteers will work closely with gymnazium students and kindergarden children from one school in Bucharest. The project will help the volunteers to develop their skils, abilities and competences by working closely with children and to develop their skills in  foto-video activities.

The main objectives of the project are:

 • Learning by the volunteers of non-formal education
 • Development of volunteers abilities and skills to work with foto-video logistics and to edit using advance tools
 • Development of volunteers abilities and skills in the areas of communication, teaching, and coordination of non-formal activities
 • Making theater play for children
 • Learning how to prepare events  

 

Activities for the EVS stage:

 

The weekly activity schedule for volunteers consists in:

  • The volunteers will work on project activities 5 days per week from Monday to Friday, meaning a total of 20 hours per week (3 hours/ day)

 

 • The main activities will include working with gymnasium students and kinder-garden children from school No. 81 in Bucharest on non-formal education methods, www.scoala81bucuresti.ro

 

 • The volunteers will benefit of 2 hours per week of Romanian language courses.
 • The volunteers will have 2 hours of mentorship meeting per week.
 • During the EVS stage, there will be few activities that will take place in Slatina town, with the children from gymnasium schools
 • Volunteers will also participate in the coordination team for various projects organized by the host association in Romania (youth exchanges, training courses)

 


Profile of the volunteers

 

In order to take part in the project, the candidates that want to make a voluntary stage in Bucharest, Romania must fulfill certain important criteria:

 • Age of the volunteers must be between 18 and 30
 • A gender balance is recommended
 • The persons selected must be active, enthusiastic, have team spirit, prove willingness for involvement in voluntary activities involving young people
 • Volunteers must prove light experience in working with young people and involvement in previous youth projects
 • Volunteers must support the host organization in fulfilling the tasks according to the activities of the project
 • Volunteers should have an average knowledge of English

 

Sending organizations will make the preselection of volunteers according to the criteria above. The final selection will be made by the host organization, following a skype interview. The preselection of volunteers should be done by sending organizations until 15 February 2017 the latest.

Transport, accommodation and logistics

 

Local transport

The local transport in Bucharest during the EVS stage and also transport for all project activities will be fully covered by the host organization.

 

Each volunteer will receive during the 5 months of the EVS stage the followings:

  • Monthly subscription to the Bucharest metropolitan transport company  with unlimited number of travels
  • Additionally, the transport outside Bucharest for the project activities will be supported by the host organization

International Transport

The volunteers selected should purchase 2 way ticket from their country of origin to Bucharest, Romania. Arrival should be before 1 April  2017. Departure should be on 31 August 2017.

For international transport, the following travel cost limits apply:

 

Country 100% of travel cost per volunteer (max)
Spain 275 euro

 

Reimbursement of international transport costs will be made 50% in the first week of the project and 50% will be made in the last week of the project. For the plane transport, the original documents that we need are:

 

 

 • E-ticket

 • Invoice
 • Proove of payment or receipt
 • Boarding passes

 

We expect that the participants will buy the plane tickets no later than 01 March 2017.

 

Accommodation and Meal

The accommodation of the volunteers will be made in a 4 rooms or 5 rooms flat in Bucharest. The volunteers will be hosted in rooms for 2 persons in separate beds, with access to all facilities, including kitchen, bathrooms, etc. The volunteers will have one living room for preparing the activities, meetings, leisure.

The facility has WiFi Internet. Accommodation costs are fully covered by the host organization..

 

We will cover meals for 120 EUR/ month/ volunteer + 60 EUR pocket money.

Logistics and other information

 • Each volunteer will have one mentor allocated, who will work closely with the person and support the volunteer during the EVS stage.
 • For communication, we will provide one phone for each 2 volunteers, with a monthly credit limit of 5 euro/month.
 • All the other information regarding logistics, safety measures, specific activities during the EVS stage will be done at the arrival meeting of volunteers in Bucharest
 • We strongly recommend to each sending organization to organize a pre-arrival meeting with the volunteers before departure from their country and present the specific details of an EVS stage

 


Logistics and other information

 • Each volunteer will have one mentor allocated, who will work closely with the person and support the volunteer during the EVS stage.
 • For communication, we will provide one phone for each 2 volunteers, with a monthly credit limit of 5 euro/month.
 • Each volunteer will be provided with pocket money in the amount of 60 euro/month
 • All the other information regarding logistics, safety measures, specific activities during the EVS stage will be done at the arrival meeting of volunteers in Bucharest

What to prepare or bring with you?:

 

 • All your travel documents as presented above (e-ticket, invoice, prove of payment, boarding passes.
 • Health documents and or/medicines (if needed)
 • Digital camera with chargers and laptop
 • Clothes: The weather in Bucharest is variable, with temperatures between 10 – 20 degrees during the spring and 15-35 during the summer. Sometimes, the weather can be quite hot during the summer. We recommend to take various clothes with you.

 

http://www.accuweather.com/en/ro/bucharest/287430/weather-forecast/287430

  • Research and information about methods of non-formal education, means of working with young students from gymnasium or with children from kinder-garden. We recommend to the volunteers to prepare well and look for this matter before arriving in the EVS stage

 

 • Good spirit, joy and happiness!!!

 

 

About Romania and Bucharest:

 

With a surface area of 238,391 square kilometres (92,043 sq mi), Romania is the largest country  in southeastern Europe and the twelfth-largest in Europe. The Danube flows into the Black Sea within Romania’s territory forming the Danube Delta, the second largest and best preserved delta in Europe, and also a biosphere reserve and a biodiversity World Heritage Site.

According to the census data from 2011, Romania’s population is about 20 million people. Bucharest is the capital and the largest city in Romania. Romania has four other cities that are among the European Union’s 100 most populous: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași and Constanța.

 

Bucharest has a growing cultural scene, in fields including the visual arts, performing arts and nightlife. Unlike other parts of Romania, such as the Black Sea coast or Transylvania, Bucharest’s cultural scene has no defined style, and instead incorporates elements of Romanian and international culture. There are a number of cultural festivals in Bucharest throughout the year but most festivals take place in the summer months of June, July and August. The National Opera organises the International Opera Festival every year in May and June, which includes ensembles and  orchestras  from all  over  the  world. There is  no  central  nightlife  strip,  with  entertainment

venues dispersed throughout the city, with clusters in Lipscani and Regie. The city hosts some of the best electronic music clubs in Europe such as Kristal Glam Club and Studio Martin.[51] Some other notable venues are Gaia, Bamboo, Fratelli, Kulturhaus and Fabrica.

 


Bucharest has landmark buildings and monuments. Perhaps the most prominent of these is the Palace of the Parliament, built in the 1980s during the reign of Communist dictator Nicolae Ceaușescu. The largest Parliament building in the world, the Palace houses the Romanian Parliament (the Chamber of Deputies and the Senate), as well as the National Museum of Contemporary Art. The building boasts one of the largest convention centres in the world.

For more details you can check out the following links:

 

Contact:

 

Project Coordinator – Stefan Besu

Email:asociatia_cpdis@yahoo.ro

 

CPDIS President – Cristi Florescu

 

Email:florescu.george.cristi@gmail.com

Phone: 004 0726 32 30 78

Youth Exchange in Roumania 27.04-05.05.2017

27.04.2017 – 05.05.2017  

Horezu, ROMANIA


About the organizers:

 

The association “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” is an organisation that has as purposes the development of youth, helping out those who lack opportunities, the integration into society of discriminated young people and encouraging youth initiative. Our organisation has a number of 35 members that come from both urban and rural environments, aged between 18 and 30. It is our wish that through this project, the youth will develop their abilities, attitudes and knowledge base, all of these leading to the expansion of their skill set. Our members had the chance of participating to international projects within Erasmus Plus in most European countries, having accumulated the necessary experience to engage in non-formal activities with the young people. We are working with the youth for cultural, social and economic  development. We sustain equal opportunities in our present society.

 

About the project:

 

Through this project we aim the following objectives:

Ob.1: at the end of youth exchange all the 42 participants will develop and improve their knowledge related to the photography, of using the photos in their activities with teens and in a better understanding of the non formal educational methods and also will know a lot about the E+ projects and how to motivate and attract the teens. This will happen during the 9 days of activities.

 

Ob. 2:  at the end of the project all of 42 participants will overcome the discrimination barriers and will emphasize with those that are discriminated. This will happened during the 9 days of activities.

 

Ob.3: the inclusion of 20 teens with diminished opportunities (economic and geographical problems) within the activities, having as result the development of the trust in their own, acquiring competences and knowledge about the photo art in non formal education. This will happen through their participation during the 8 days of activities.

 

Ob. 4: the realization of an webminar together with other 4 youth NGOs through the teens will understand the necessity of the non formal education through the photo art and submitting an online petition at the Education Ministry and in the attention of Mr. Andrei Popescu in which will demand the introduction of the non formal education in the primary cycle of education.  These will happen in April.

The activities will last 10 days, between 27.04.2017 – 05.05.2017  (including travel days)  and will take place in Horezu, Romania.

 

Participating countries:

 

Bulgaria   – 8 participants (7 participants + 1 TL)

Italy           – 8 participants (7 participants + 1 TL)

Spain         – 8 participants (7 participants + 1 TL)

Turkey       – 8 participants (7 participants + 1 TL)

Romania  – 10 participants (9 participants + 1 TL)

Transport:

 

The transport to the project can be made by plane, train or bus. The arrival day is 27.04.2017  and the departure day is 06.05.2017. If you want to spend more time in Romania, it is possible to spend maximum 2 days before and after the project and book the travel tickets accordingly.

 • For those of you who will come by plane, you will arrive in Bucharest at the Henri Coanda

Airport (OTP) http://www.bucharestairports.ro/en. Use the buses 783 (for main square) and 780 (for train station) to go to the city center (you have ticket vendors in the airport). As advice, do not change too much money inside the airport because the exchange rate is not good. You can use the exchange offices or banks in the center of Bucharest.

 • For those of you who will be using other means of transport (e.g. bus or train), please inform us about your arrival in Bucharest so we can further guide you, depending on your place of arrival.

 

 

The departure from Bucharest to Horezu  (the location of the project) will be made on 27.04.2017  in the evening from Pacii bus station in Bucharest. You can use the metro to get there (Pacii metro station). Depending of your arrival hours to Bucharest, we will inform you about the time of departure from Pacii bus station.

http://www.autogari.ro/curse?pid=643&did=619&zi=2016-08-01&pas=1-0-0-0-0

The location of the project, Horezu, is 219 km far away from Bucharest. The transport from Bucharest to Horezu will be made by bus, there will be someone from our organization guiding you for the travel.

We will reimburse you travel expenses, according to the Erasmus Plus Program rules. We will make the reimbursements during the project by bank transfer into the Sending Organisations account, but we insist that you have all the financial documents in order for making the reimbursement. For the plane transport, the original documents that we need are:

- E-ticket

- Invoice

- Proof of payment or receipt

- Boarding passes

 

It is very important to form the group of participants in time and buy the plane tickets to Bucharest

as soon as possible. We are waiting for the name of participants and plane tickets from you until  10.04.2017 the latest. After you buy the tickets, please send them to us by email.

 

 

The maximum travel costs per participant for each country are presented below:

 

Country

100% of travel cost for

participant (max)

Bulgaria 80 EURO
Spain 170 EURO
Turkey 170 EURO
Italy 170 EURO

 

* We can’t cover taxi or private car transport

 

 

The group:

We need 9 participants (8+1 leader) from each of the countries: Bulgaria, Turkey, Spain and Italy. Age limits for the participants are 18-30 and no age limit for the group leaders. We recommend a gender balance for the participants. We recommand a gender balance for the participants. There will be a total of 42 participants because the Romanian team will be composed of 10 participants due to organizing and logistical reasons.

The location:

 

The accomodation will be made in a nice resort located in Horezu, Valcea County.

http://www.turistinfo.ro/horezu/cazare-horezu/hotel_horezu-c48422.html

 

 

The participants will be hosted in rooms for 2 people or apartments suits for 4 people. There is good signal for mobile in the establishment. Please keep in mind that the wi-fi connection works rather bad due to the mountains.

Due to the mountain location of the pension and the period of the youth exchange, we encourage the participants to take some various clothes with them. Any special requests regarding the meal (e.g. vegetarian) should be communicated before the start of the activities. Accomodation, meal and activities costs will be covered by us.

 

What to prepare or bring with you?

 

 1. All your travel documents as presented above (e-ticket, invoice, prove of payment, boarding passes). It is recommended that the participants will make a health insurance for the period of the project, although the cost for  insurance can’t be reimbursed. Romania is an EU member state, so the cost of health insurance is quite low.
 2. Traditional foods and drinks from your countries. We will organize cultural evenings during the project. You can try to be creative and funny! Can be costumes, ornaments, leaflets, posters, flyers, food, sweets, alcoholic and non-alcoholic drinks .. so and so   :) You can present videos, photos, sing music and dance traditional dances from your countries. We  count on you to make these evenings as interactive as possible!
 3. Clothes: The weather in April  is sunny but also can rain, so we recommend to have t-shirts and parkas. Due to the mountain location of the pension, we encourage the participants to take some various clothes with you.
 4. Information about your organization and activities. We want to get to know each other, to find out how people work with youth in other countries, and maybe to cooperate in the future.
 5. Research about rural youth environment categories of people in your country, general attitude towards minorities, examples of good and bad practices in this field, and information about school leaves in your country – Why youth people from rural environment leaves school? We recommend you to prepare and look for this matter before coming in the project.
 6. Good spirit, joy and happiness!!!  

About Romania:

With a surface area of 238,391 square kilometres (92,043 sq mi), Romania is the largest country in southeastern Europe and the twelfth-largest in Europe. Romania’s terrain is distributed roughly equally between mountainous, hilly and lowland territories. The Carpathian Mountains dominate the centre of Romania. The Danube flows into the Black Sea within Romania’s territory forming the Danube Delta, the second largest and best preserved delta in Europe, and also a biosphere reserve and a biodiversity World Heritage Site.  According to the census data from 2011, Romania’s population is about 20 million people.  Bucharest is the capital and the largest city in Romania. Romania has four other cities that are among the European Union’s 100 most populous: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași and Constanța.

The list of World Heritage Sites includes Romanian sites such as the Saxon villages with fortified churches in Transylvania, the Painted churches of northern Moldavia with their fine exterior and interior frescoes, the Wooden Churches of Maramureș unique examples that combine Gothic style with traditional timber construction, the Monastery of Horezu, the citadel of Sighișoara, and the Dacian Fortresses of the Orăștie Mountains. Peleș Castle (Sinaia), built between 1873-1914, is considered one of the most beautiful castles in Romania and Eastern Europe. Unique architecture and gold gilded rooms attract thousands of visitors daily. Voroneț Monastery, built in 1488, is one of the most valuable foundations of Stephen the Great. Also, Unirii Square is the treasure in the heart of Cluj-Napoca, on which rises the St. Michael’s Roman Catholic Church, guarded by two “twin” buildings on the eastern side.

For more details you can check out the following links:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Romania

- http://www.romaniatourism.com/

Contact:

Project Coordinator

Cristi Florescu

Email:florescu.george.cristi@gmail.com

Tel: +40726323078

See you all in Romania!


For Spain please contact : 

16651675_10209950626456622_1841685211_n

Laura_talladell@hotmail.com


For Italy please contact :

 10300780_406954519454621_7596851007557283760_n

selezionejumpin@hotmail.it


For Turkey please contact :

 16683532_1407596319290894_1717234391_n

ihsan_karaman@hotmail.com


For Bulgary please contact :

 561906_143328365812310_1050618883_n

tsvetieharlin@gmail.com

 

Youth Exchange in Roumania 17.03-25.03.2017

Youth Exchange


17.03.2017-25.03.2017  

Horezu, ROMANIA

Call

Youth Exchange in Romania!
Asociatia „Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” is looking for 9 participants from Romania for a Youth Exchange in Horezu, Romania between 17-25 March 2017.

Conditions and details regarding participation in the project:
– participant are min 18 years old,
– participating countries: Bulgaria, Spain, Italy, Turkey and Romania.
- accommodation and food are fully covered by European Union,

- youth interested by first aid activities

- basic english skills
- recognition of participation in the project in Youthpass Certificate.

If you are interested in participation in the project, please contact: asociatia_codis@yahoo.ro

 

 

About the organizers:


The association “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” is an organisation that has as purposes the development of youth, helping out those who lack opportunities, the integration into society of discriminated young people and encouraging youth initiative. Our organisation has a number of 35 members that come from both urban and rural environments, aged between 18 and 30. It is our wish that through this project, the youth will develop their abilities, attitudes and knowledge base, all of these leading to the expansion of their skill set. Our members had the chance of participating to international projects within Erasmus Plus in most European countries, having accumulated the necessary experience to engage in non-formal activities with the young people. We are working with the youth for cultural, social and economic  development. We sustain equal opportunities in our present society.


About the project:


Through this project we aim the following objectives:

O1: At the end of the YE all 46 teens involved within YE will improve their abilities to react in case of an accident. This will happen through methods of non formal education: Public Coffee shop, Sketches, Debate, Forum Theatre, and Sessions with doctor Dumitrescu through the conception of a small guide “Guide of PA measures” during the 9 days of activities


O2: At the end of YE all of the 46 teens will have new key competences. This will happen through the non formal methods: Public Coffee shop, sessions of Guide conception, Alive Library, Sketches and Games during the 9 days of activities.


O3:  At the end of YE the 15 teens with diminished opportunities involved in project will feel themselves social integrated, will have trust in their own, will acquire key competences which will help them in the future in their active life. This will happen through Sketches, Presentation of the teens situation from the local communities, Games and Dialogues between teens during the 9 days of activities.


O4: At the end of YE each organization involved, will have 9 teens which can become youth workers and know how to react in case of emergency. Practically through the 9 days of activities the organizational capacity of the 5 partners will increase, through the sessions supported by the doctor Dumitrescu, Public Coffee shop, Debate, Forum Theatre, Guide conception, Alive Library.  

The activities will last 10 days, between 17.03.2017 – 25.03.2017  (including travel days)  and will take place in Horezu, Romania.


Participating countries:


Bulgaria   – 9 participants (8 participants + 1 TL)

Italy           – 9 participants (8 participants + 1 TL)

Spain         – 9 participants (8 participants + 1 TL)

Turkey     – 9 participants (8 participants + 1 TL)

Romania  –  10 participants (9 participants + 1 TL)


Transport:


The transport to the project can be made by plane, train or bus. The arrival day is 17.03.2017  and the departure day is 25.03.2017. If you want to spend more time in Romania, it is possible to spend maximum 2 days before and after the project and book the travel tickets accordingly.

 • For those of you who will come by plane, you will arrive in Bucharest at the Henri Coanda

Airport (OTP) http://www.bucharestairports.ro/en. Use the buses 783 (for main square) and 780 (for train station) to go to the city center (you have ticket vendors in the airport). As advice, do not change too much money inside the airport because the exchange rate is not good. You can use the exchange offices or banks in the center of Bucharest.

 • For those of you who will be using other means of transport (e.g. bus or train), please inform us about your arrival in Bucharest so we can further guide you, depending on your place of arrival.

 

The departure from Bucharest to Horezu  (the location of the project) will be made on 17 of March  in the evening from Pacii bus station in Bucharest. You can use the metro to get there (Pacii metro station). Depending of your arrival hours to Bucharest, we will inform you about the time of departure from Pacii bus station.

http://www.autogari.ro/curse?pid=643&did=619&zi=2016-08-01&pas=1-0-0-0-0

The location of the project, Horezu, is 219 km far away from Bucharest. The transport from Bucharest to Horezu will be made by bus, there will be someone from our organization guiding you for the travel.

We will reimburse you travel expenses, according to the Erasmus Plus Program rules. We will make the reimbursements during the project by bank transfer into the Sending Organisations account, but we insist that you have all the financial documents in order for making the reimbursement. For the plane transport, the original documents that we need are:

- E-ticket

- Invoice

- Proof of payment or receipt

- Boarding passes


It is very important to form the group of participants in time and buy the plane tickets to Bucharest

as soon as possible. We are waiting for the name of participants and plane tickets from you until  05.03.2017 the latest. After you buy the tickets, please send them to us by email.

 

The maximum travel costs per participant for each country are presented below:


Country

100% of travel cost for

participant (max)

Bulgaria 80 EURO
Spain 170 EURO
Turkey 170 EURO
Italy 170 EURO


* We can’t cover taxi or private car transport

 

The group:

We need 9 participants (8+1 leader) from each of the countries: Bulgaria, Turkey, Spain and Italy. Age limits for the participants are 18-30 and no age limit for the group leaders. We recommend a gender balance for the participants. We recommand a gender balance for the participants. There will be a total of 46 participants because the Romanian team will be composed of 10 participants due to organizing and logistical reasons.

The location:


The accomodation will be made in a nice resort located in Horezu, Valcea County.

http://www.turistinfo.ro/horezu/cazare-horezu/hotel_horezu-c48422.html

 

The participants will be hosted in rooms for 2 people or apartments suits for 4 people. There is good signal for mobile in the establishment. Please keep in mind that the wi-fi connection works rather bad due to the mountains.

Due to the mountain location of the pension and the period of the youth exchange, we encourage the participants to take some various clothes with them. Any special requests regarding the meal (e.g. vegetarian) should be communicated before the start of the activities. Accomodation, meal and activities costs will be covered by us.

What to prepare or bring with you?


 1. All your travel documents as presented above (e-ticket, invoice, prove of payment, boarding passes). It is recommended that the participants will make a health insurance for the period of the project, although the cost for  insurance can’t be reimbursed. Romania is an EU member state, so the cost of health insurance is quite low.
 2. Traditional foods and drinks from your countries. We will organize cultural evenings during the project. You can try to be creative and funny! Can be costumes, ornaments, leaflets, posters, flyers, food, sweets, alcoholic and non-alcoholic drinks .. so and so   :) You can present videos, photos, sing music and dance traditional dances from your countries. We  count on you to make these evenings as interactive as possible!
 3. Clothes: The weather in March  is a rainy, so we recommend to have parkas. Due to the mountain location of the pension, we encourage the participants to take some various clothes with you.
 4. Information about your organization and activities. We want to get to know each other, to find out how people work with youth in other countries, and maybe to cooperate in the future.
 5. Research about rural youth environment categories of people in your country, general attitude towards minorities, examples of good and bad practices in this field, and information about school leaves in your country – Why youth people from rural environment leaves school? We recommend you to prepare and look for this matter before coming in the project.
 6. Good spirit, joy and happiness!!!  

About Romania:

With a surface area of 238,391 square kilometres (92,043 sq mi), Romania is the largest country in southeastern Europe and the twelfth-largest in Europe. Romania’s terrain is distributed roughly equally between mountainous, hilly and lowland territories. The Carpathian Mountains dominate the centre of Romania. The Danube flows into the Black Sea within Romania’s territory forming the Danube Delta, the second largest and best preserved delta in Europe, and also a biosphere reserve and a biodiversity World Heritage Site.  According to the census data from 2011, Romania’s population is about 20 million people.  Bucharest is the capital and the largest city in Romania. Romania has four other cities that are among the European Union’s 100 most populous: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași and Constanța.

The list of World Heritage Sites includes Romanian sites such as the Saxon villages with fortified churches in Transylvania, the Painted churches of northern Moldavia with their fine exterior and interior frescoes, the Wooden Churches of Maramureș unique examples that combine Gothic style with traditional timber construction, the Monastery of Horezu, the citadel of Sighișoara, and the Dacian Fortresses of the Orăștie Mountains. Peleș Castle (Sinaia), built between 1873-1914, is considered one of the most beautiful castles in Romania and Eastern Europe. Unique architecture and gold gilded rooms attract thousands of visitors daily. Voroneț Monastery, built in 1488, is one of the most valuable foundations of Stephen the Great. Also, Unirii Square is the treasure in the heart of Cluj-Napoca, on which rises the St. Michael’s Roman Catholic Church, guarded by two “twin” buildings on the eastern side.

For more details you can check out the following links:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Romania

- http://www.romaniatourism.com/

Contact:

Project Coordinator

Cristi Florescu

Email:florescu.george.cristi@gmail.com

Tel: +40726323078

See you all in Romania!


For Spain please contact : 

16651675_10209950626456622_1841685211_n

Laura_talladell@hotmail.com


For Italy please contact :

 179537_315670078522196_700591133_n

team@you-net.eu


For Turkey please contact :

 16683532_1407596319290894_1717234391_n

ihsan_karaman@hotmail.com


For Bulgary please contact :

 561906_143328365812310_1050618883_n

tsvetieharlin@gmail.com
Page 1 of 212